top of page

Vẽ Tranh Bằng Đũa // Happy Hidari

Đây là 1 loại giấy có phủ than tre đen và khi cạo qua sẽ lộ lớp nền màu bên dưới nên mình có thể vẽ bằng đũa nha. 😁

Ri mua sổ giấy cào ở đây...

bottom of page