top of page

THƯƠNG EM LẮM (MV Lyrics) - TÂN TRỀ

► ĐĂNG KÝ kênh YouTube của Thanh Tân tại: https://popsww.com/ThanhTanOfficial
THƯƠNG EM LẮM (MV Lyrics) - TÂN TRỀ
Sáng tác : Long Họ Huỳnh
Phối nhạc : Longdrae...

bottom of page