top of page

STREET DANCE VIỆT NAM - TẬP 2 | Kay Trần đối đầu Trọng Hiếu, Trấn Thành, Bảo Anh, Chi Pu bật khóc

Street Dance Việt Nam là chương trình thực tế dựa trên format của Street Dance of China với sự tham gia của 4 đội trưởng: Kay Trần, Chi Pu, Trọng Hiếu, Bảo...

bottom of page