top of page

NHÓC CẦM QUYỀN | PHIM VÕ THUẬT HÀNH ĐỘNG HAY 2022 | FULL HD (Thuyết Minh)

NHÓC CẦM QUYỀN
►Đăng ký (Subscribe) Mọt Phim Trung Quốc : https://bit.ly/3zafZQJ
►Nội Dung:
Võ Thần Triệu Tử Long" lấy cảm hứng về nhân vật Triệu Vân...

NHÓC CẦM QUYỀN
►Đăng ký (Subscribe) Mọt Phim Trung Quốc : https://bit.ly/3zafZQJ
►Nội Dung:
Võ Thần Triệu Tử Long" lấy cảm hứng về nhân vật Triệu Vân hay còn gọi là Triệu Tử Long trong lịch sử và hình mẫu trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung. Nội dung bộ phim được hư cấu xoay quanh nhân vật Triệu Tử Long và mối tình với Hạ Hầu Khinh Y, một nhân vật được sáng tạo, không có thực trong lịch sử.
Triệu Tử Long giỏi võ nghệ và có tài thao lược, cùng quân tình nguyện gia nhập quân của Công Tôn Toản chinh chiến dẹp quân Khăn Vàng của Trương Giác. Sau, dưới trướng Công Tôn Toản, Triệu Tử Long kết giao với Lưu Bị và ngày càng trở nên thân thiết. Giữa lúc Công Tôn Toản và Viên Thiệu giao tranh ác liệt, anh cả của Triệu Tử Long qua đời, Triệu Tử Long cáo từ Công Tôn Toản về quê để tang anh. Về sau, Triệu Tử Long tìm Lưu Bị tại Nghiệp Thành và theo phò tá từ đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


#TRIEUTULONG #PHIMHAY2022 #Phimvõthuật2022 #MOTPHIMTRUNGQUOC

bottom of page