top of page

MỸ TÂM - NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO (LIVE) | MY SOUL 1981

#NgayChuaGiongBao #MySoul1981 #MyTam
MỸ TÂM - NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO (LIVE) | MY SOUL 1981

- Composer: PHAN MẠNH QUỲNH
- Music Arranger: HOÀI SA
- Executive Producer: PHAN THỊ MỸ...

#NgayChuaGiongBao #MySoul1981 #MyTam
MỸ TÂM - NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO (LIVE) | MY SOUL 1981

- Composer: PHAN MẠNH QUỲNH
- Music Arranger: HOÀI SA
- Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM
- Publisher: MT ENTERTAINMENT

FOLLOW MY TAM:
@ Facebook: http://www.facebook.com/mytam.info
@ YouTube: http://www.youtube.com/MyTamOfficial
@ Spotify: http://bit.ly/MyTam_Spotify
@ iTunes: http://bit.ly/MyTam_iTunes

bottom of page