top of page

Không phải ai cũng dám chén các thức ăn đường phố này ở CHDC Congo, Châu Phi 🇨🇩🤣🤪

Đi tham quan các món ăn đường phố phổ biến nhất ở CHDC Congo và xem liệu có đủ cam đảm để thử các món đó.

#amthuc #amthucchauphi #streetfoodchauphi #dulich...

Đi tham quan các món ăn đường phố phổ biến nhất ở CHDC Congo và xem liệu có đủ cam đảm để thử các món đó.

#amthuc #amthucchauphi #streetfoodchauphi #dulich #langthang #phuot #lainguachan #trainghiem #dulichchauphi #trainghiemchauphi

Please follow my official page:
✅ ​https://fb.com/Lainguachanofficial/
Subscribe #Lainguachan để xem ngay video mới nhất:
📺 https://bit.ly/SubscribeLaiNguaChan

📌Liên hệ hợp tác: Ms Bảo( Assistant)
▶️ Phone: (+84) 384455253
▶️ Mail: lainguachan.partners@gmail.com

bottom of page