top of page

Chàng thiếu uý QĐ quăng đối thủ Thái Lan nặng gần 100 kg ra khỏi sàn đấu để giành HCV SEA Games

Trần Minh Hiếu đô vật Việt Nam hiện đang mang hàm thiếu uý QNCN

Trần Minh Hiếu đô vật Việt Nam hiện đang mang hàm thiếu uý QNCN

bottom of page