top of page

Càng Cua | Low G x Last Fire Crew | Nhà Hóa Học Đống Đa

Available on Spotify & other Platforms: https://bfan.link/cang-cua
MUSIC PRODUCED BY FANTOM
WRITTEN, RECORDED, MIX N' MASTER BY LOW G

EXECUTIVE PRODUCER, PROJECT MANAGER: DUONG FYNN
DIRECTOR:...

Available on Spotify & other Platforms: https://bfan.link/cang-cua
MUSIC PRODUCED BY FANTOM
WRITTEN, RECORDED, MIX N' MASTER BY LOW G

EXECUTIVE PRODUCER, PROJECT MANAGER: DUONG FYNN
DIRECTOR: ZUKY
PRODUCER: MINSK
LINE PRODUCER: UONG THANH NGOC
A.D: THIEN LUONG, HUY DAU
CINEMATOGRAPHER: DANG
CAMERA OPERATOR: DUONG BI
F.N.P FOCUS: HUY PHUNG
GAFFER: HOANG CAY
CAMERA & LIGHTING: TL PRODUCTION
STORYBOARD: ORIOLE TRUONG
D.I.T: NGUYEN BINH MINH
STYLIST: PHUONG SILVER MONKEY
ASSISTANT: HONG HOANG
M.U.A: TEAM KYLIE
P.RODUCTION DESIGN: LE TRUNG HIEU, QUANG HUNG, HOANG TIEN
P.A: MIKE, PHAM THI HOAI, THANH MOC
BTS: GIA HUY, TRAN VAN THINH
CHOREOGRAPHER: QUOC TIT & LASTFIRE CREW
POST PRODUCTION: METIS POST PRODUCTION
EDITOR: ZUKY, LOW G
SPONSOR: LYOS
SPECIAL THANKS TO: BI NGUYEN GRILLZ & JEWELRY, DUY ANH (HANOI RIOT), HUY TUNING, XE ĐẠP STUNT (PHAM HA, DUY ANH, KHA NGUYEN, TRAN BACH), TONG CONG TY TRUC THANG MIEN BAC, KHU TAP THE QUAN NHAN

MV được thực hiện ghi hình trong giai đoạn không giới hạn các quy định giãn cách tại thành phố Hà Nội và toàn bộ ekip đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

#LowG #CangCua #LastFireCrew #RapNhaLam

bottom of page