ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

​​Thịnh Hoàng

Managing Director

​Phụng Trương 

​Content writer

​Huệ Nguyễn

​Content writer

viber_image_2020-10-12_15-17-08.jpg

Phi Nguyễn

​Content writer

z2232692663689_56eff0c8eb1be1ee96bb583c0

​Nghi Huỳnh

​Content writer

an_edited.jpg

An Nguyễn

Designer/video editor