ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Thắm Huỳnh

Design/Edit

Designer

Hằng Nguyễn

Social Content

Content Writer

Việt Đỗ

Graphic Designer

Designer

An Nguyễn

Design/Edit

Designer

Thuy Đỗ

Digital Marketing

Account

Phi Nguyễn

Social Content

Content Writer

Ngân Nguyễn

Digital Marketing

Account

Ý Nguyễn

Social Content

Content Writer

THE INSIDERS

849-78378330

Sài Gòn Royal, số 34-35, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Insiders