ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Thắm Huỳnh

Designer/video editor

Hằng Nguyễn

​Content writer

​Nhung Nguyễn

​Social Media Executive

Trinh Nguyễn

​Social Media Executive

​Ngọc Trần

​Social Media Executive

​Anh Lê

​Media Planner

An Nguyễn

Designer/video editor

Phi Nguyễn

​Content writer

​Nghi Huỳnh

​Social Media Executive

​Huệ Nguyễn

​Social Media Executive

​Ngân Nguyễn

​Media Planner

​Phụng Trương

​Media Planner

THE INSIDERS

849-78378330

Sài Gòn Royal, số 34-35, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Insiders