top of page

VỀ CHÚNG TÔI

STRATEGY
& EXECUTION

Chúng tôi không chỉ truyền tải thông điệp thương hiệu đến đối tượng mục tiêu mà còn tạo ra giá trị cho thương hiệu khi truyền tải thông điệp qua mạng nội dung cao cấp, bao gồm cả trẻ em.

 

  • Với những thành viên kỳ cựu dẫn đầu ngành, chúng tôi giúp khách hàng có thể tối ưu hóa các chiến dịch truyền thông.

  • Làm việc với các cơ quan Báo, Đài như Đài truyền hình thành phố, Báo Phụ nữ Việt Nam và Nền tảng trẻ em toàn cần.

  • Liên tục cung cấp các nội dung cao cấp cho tất cả các mục tiêu từ trẻ em đến phụ nữ.

Chiến Lược Nội Dung
&
Sáng Tạo Nội Dung

Sự phối hợp giữa sáng tạo và nội dung tạo nên giá trị cho khách hàng.

Quảng Cáo Chéo
Các Kênh Cùng Đối Tượng

Truyền thông chéo trên các kênh với đối tượng phù hợp tạo để tăng tính hiệu quả truyền thông một
cách tự nhiên.

Quản Lý Kênh Youtube
&
Tối Ưu Hóa Lượt Xem

Từ hoạch định đến thực tế, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn kết quả
tốt nhất.

bottom of page