Công Ty Truyền Thông Quảng Cáo

Light Through Curtain

Về Chúng Tôi

Chúng tôi không chỉ truyền tải thông điệp thương hiệu đến đối tượng mục tiêu mà còn tạo ra giá trị cho thương hiệu khi truyền tải thông điệp qua mạng nội dung cao cấp, bao gồm cả trẻ em.
Chúng tôi sẽ đạt được điều này bằng cách:
  • Làm việc với các cơ quan Báo, Đài như Đài Truyền hình thành phố, Báo Phụ nữ Việt Nam và Nền tảng Trẻ em Toàn cầu.
  • Liên tục cung cấp nội dung cao cấp hoặc mang cho tất cả các mục tiêu từ trẻ em, đến phụ nữ.​ 
  • Với những thành viên kỳ cựu dẫn đầu ngành truyền thông; chúng tôi giúp khách hàng có thể tối ưu hóa các chiến dịch truyền thông.
Chiến Lược Nội Dung
&
Sáng Tạo Nội Dung

Sự phối hợp giữa sáng tạo và nội dung tạo nên giá trị cho khách hàng.
Quảng Cáo Chéo
Các Kênh Cùng Đối Tượng

Truyền thông chéo trên các kênh với đối tượng phù hợp tạo để tăng tính hiệu quả truyền thông một
cách tự nhiên.
Quản Lý Kênh Youtube
&
Tối Ưu Hóa Lượt Xem

Từ hoạch định đến thực tế, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn kết quả
tốt nhất.